ITAM’s praktiske grundlag

Assets og inventory

Som nævnt i min tidligere artikel, kan håndtering af IT Assets være udfordrende for enhver organisation og der er flere ting i IT Asset Management, end at indsamle hardware, software og cloud-asset informationer – men da det er her, hvor det praktiske grundlag skabes, må det nødvendigvis indsamles og opbygges. 

Flere interessenter er involveret i køb, installation, implementering, vedligeholdelse, udnyttelse og slutteligt bortskaffelse. Samtidigt vokser kravene til virksomhedens IT services, og disses involverede teknologier og underligende infrastruktur, er komplekse, og under konstant forandring. Dette gør igen at indkøb af hardware og understøttende cloud-services, samt software licensaftaler, i stigende grad bliver mere komplekst. 

At virksomheden for fokus på korrekt indsamling af ITAM-data og korrekt styring af deres IT Assets, løser de fire vigtige udfordringer:

 • Optimering af IT Asset omkostningerne gennem viden
 • Højere operationel gennemsigtighed og styring
 • Tværgående organisatorisk forankring af IT Asset Management principper
 • Reduktion af kompleksitet

I mange tilfælde kan en virksomheds mangel på kvalificeret personale, ressourcer, eller budget, føre til at virksomhederne alene baserer sig på værktøjer, for at løse Asset Management udfordringen, dog kan teknologiske løsninger ikke stå alene, og en sådan løsning vil efterlade virksomheden åben for driftsmæssige, finansielle, og sikkerhedsmæssige risici.

At indsamle og strukturere stamdata hensigtsmæssigt, er derfor en forudsætning for at kunne bruge disse data på tværs, og kunne høste de gevinster der er ved tværgående processer og samarbejde – you can’t manage, what you dont know.

Hardware og Software Asset Management 

For mange organisationer er det ofte et spørgsmål om, hvad der er vigtigst: Software eller Hardware Asset Management? 

Sandheden er, at Hardware og Software Asset Management processerne faktisk ikke er så forskellige fra hinanden. For hvad handler IT Asset Management egentligt om? 

IT Asset Management handler, pragmatisk set, om sammenhængen mellem tre ting:

 • Hvilke Assets findes i virksomheden?
 • Hvem ejer og bruger dem?
 • Hvilke kontrakter er de underlagt og disses vilkår og priser.

Selvom de værktøjer virksomheden traditionelt har brugt indenfor software – og software asset styring har været forskellige, forbliver slutmålet med denne trekant faktisk det samme. 

Cloud Asset Management

Cloud Asset Management eller CAM, er styringen af en organisations brug af cloud tjenester, lad det sig være SaaS, PaaS eller IaaS. 

Cloud Asset Management hjælper med at overvinde de vigtigste udfordringer der er kendetegnet ved virksomhedens brug af cloud løsninger. 

Cloud Asset Management, ser på virksomhedens brug af cloud-baserede løsninger, herunder virksomhedens egen indsigt i hvad det manglende overblik over sammenhængen mellem virksomhedens traditionelle infrastruktur og cloud-baserede løsninger betyder. 

En ting er sikkert; den hastighed hvormed virksomhederne vil vælge at bruge cloud-baserede løsninger, er accelererende mod en højere og højere andel af de samlede IT-omkostninger, det bliver derfor stadig vigtigere, at virksomheden bibeholder fuld kontrol, høster de reelle fordele, men samtidig undgår forøget risiko, kompleksitet og de mest almindelige faldgrupper.

Faldgrupper

Der er nogle vigtige spørgsmål, der afgør, om din cloud-strategi har et stormagtigt perspektiv:

Har virksomheden et fuldt overblik over hvilke software applikationer, platforme og infrastruktur services der leveres via cloud, eller bruges i virksomheden?

 • Hvilket impact har disse cloud-services på virksomhedens IT-sikkerhed?
 • Udnytter virksomheden indkøbte cloud-services fuldt ud?
 • I hvilket omfang anvendes cloud-services i virksomhedens kundevendte forretningsprocesser
 • I hvilket omfang er er kritiske forretningsservices afhængige af IaaS løsninger?

Erfaringer

Det er korrekt at teknologi ændrer sig, og at disse ændringer i sig selv er accelererende, men de processer og governance-værktøjer der bør bygges rundt om, er for de flestes vedkommende universelle. Det er derfor nødvendigt at cloud-services tænkes ind i den samlede IT Asset Management strategi, således at det samlede IT-Asset billede ses som et hele, og ikke i fragmenterede stykker.

Flowbuilders har erfaring i at lede virksomheden igennem et samlet IT Asset Management forløb hvor Hardware, software og Cloud Asset Management, er en del af et integreret hele.

Kontakt os for mere information eller læs mere her på siden.