Skip to content

Hvad er IT Asset Management?

Kort fortalt, er IT Asset Management et sæt af forretningspraksis, der inkluderer IT-aktiver på tværs af virksomheden. IT Asset Management er sammensmeltningen mellem virksomhedens IT-assets og de nødvendige finansielle, kontraktuelle og risikostyrings aktiviteter der skal til for at styre disse gennem hele deres livscyklus og samtidigt understøtte taktisk og strategisk beslutningstagning.

En investering i pragmatiske og praktiske processer og rutiner omkring IT Asset Management, giver derfor virksomheden væsentlige og målbare fordele, på den korte, mellem-lange og lange bane. 

IT Asset Management findes alle steder i virksomheden.

Alle virksomheder, uanset hvad de laver, er i dag understøttet af teknologi. Meget af arbejdet foregår ved skriveborde, hvor virksomhedens medarbejdere arbejder med desktops eller laptops, forbundet til skærme, og kommunikerer via virksomhedens netværk og infrastruktur, hvori der findes en del installeret software. Medarbejderne arbejder desuden i dag med deres smartphones, der også indeholder software, og er forbundet til virksomhedens infrastruktur, eller direkte til tjenester på internettet, eller i hybride sky-skyløsninger. 

Dette gør, at alle medarbejdere arbejder via forretnings services. Disse er bundet sammen oven på infrastrukturservices, der i dag fungerer på en kombination af intern infrastruktur og Cloud-services.

Det er derfor gennem al denne teknologi, at hovedparten af virksomhedens daglige arbejde er forbundet. Virksomhedens kunder er derfor afhængige af at dette landskab er kendt og fungerer, men ofte ser vi, at virksomheden tager for givet, at denne teknologi bare fungerer, og det arbejde der ligger i at få dette til at ske, ofte er undervurderet og misforstået.

Realiteten i dag ér, at al denne teknologi er med til at drive virksomheden, og den investering den udgør, er kritisk for virksomhedens pengestrøm – hver eneste krone virksomheden tjener er i dag berørt af teknologi.

Da Kernen i IT Asset Management er at kende alle disse sammenhænge, er IT Asset Management derfor også kernen til at drive forretningens succesfaktorer og mål. 

IT Asset Management områder

Flowbuilders ser IT Asset Management som den disciplin der lukker hullerne i serviceperspektivet der traditionelt bygger på trekanten mellem processerpolitikker og mennesker.

 • IT Asset management, er derfor mere end indsamle hardware og software informationer, det drejer sig mere om 5 praktiske grunddiscipliner.
 • Det praktiske grundlag – indsamling af og opbevaring af data, så det kan bruges på tværs
 • Den praktiske sammenhæng – optegning af forretningsservices, så Asset data bliver strategisk
 • Brugerønsker og livscyklus – Styring af livscyklus, bruger ønsker og infrastruktur ændringer
 • Succeskriterier – Organisations arbejde, arbejde med succeskriterier før målepunkter
 • Hvordan og hvorfor – Arbejde med at strategier, omkostninger, risiko reducering, team, plan mv. 

Da IT Asset Management fokuserer på værdi/risiko og disses koordinering og forbedring af eksisterende processer, er første skridt i modenheds rejsen at anerkende at virksomheden har brug for at fokusere på IT Asset Management processerne som disciplin.

Gevinster ved det overordnede syn på IT-asset management

 • Reducering af omkostninger
 • Styrket kontrol over IT Assets
 • Øget overblik, dermed mere effektiv disaster recovery. 
 • Forbedret software compliance
 • Forbedret kommunikation mellem IT og resten af virksomheden
 • Forbedret budget proces og strategisk beslutningstagen
 • Styrke IT sikkerhed
 • Risikoreducering
 • Optimeret kundeservice

Flowbuilders har erfaringen i at kunne levere den ”best practice”, der leverer reel målbar værdi til virksomheden, uanset om hvor langt den er nået med IT Asset Management. Samtidigt gør vores erfaring og viden os i stand til at levere netop de services der gør virksomheden i stand til at øge værdiskabelsen, ved at indføre de nødvendige best practices, adressere virksomhedens udfordringer, og skabe fundamentet for besparelse og nedbringelse af risiko.

Kontakt os for mere information eller læs mere her på siden.