Skip to content

Oracle licensiering – Get in shape, stay in shape

Som jeg skrev i min tidligere artikel om risikobevidsthed inden for software asset management på Oracle, har Oracle, gennemført nogen ændringer, der gør ITAM mere kompleks, samtidigt hæves sandsynligheden for audits, reglerne for dataindsamling og deling af denne data skærpet.

Dette gør samlet at risikoen for in-compliance på Oracle er meget høj – som jeg skrev i min artikel om risiko bevidsthed, er 98% af alle kunder hvor der er gennemført en simuleret audit, fundet non-compliant.

Oracle Audit

Men hvordan minimerer man så sin risiko?

Nu sidder du måske og tænker: ”Ja, ja, det er jo meget godt, men det kan vi jo ikke gøre noget ved alligevel” 

Men det kan man – som så mange andre ting her i livet, kræver det faktisk mindre end man skulle tro. 

Der findes en række værktøjer der viser oracle komponenter, og de enheder der har dem installeret, men da Oracle nu kræver at bruge eget værktøj og egne data, kan de værktøjer virksomheden besidder, kun virke som vejledende. 

Men det er muligt at gennemføre en baseline og kontrol af virksomhedens Oracle miljø der er baseret på teknologi og scripts, svarende til Oracles egen fremgangsmåde. Dermed sikrer man det mest optimale udgangspunkt for en minimeret risiko, og sikrer at virksomhedens oracle løsning er compliant. 

Afklaring af baseline

Dette gøres i 2 skridt, der leder frem til den endelige rapportering og plan for sikring af compliance:

 • License Entitlement analyse
 • Installations- og brugsanalyse

License Entitlement analyse

Første skridt er at forstå virksomhedens Oracle landskab.

 • Sammen finder vi alle relevante dokumenter, fornyelser og lign. (fx fakturaer, indkøbsordrer, Service & Support Renewal mv). 
 • På baggrund af disse udføres kontrakt- og entitlement analyse på de komponenter og produkter, der er indeholdt i licenserne. 
 • Sidst gennemføres en finansiel analyse med hensyn til igangværende og tilbagevendende investeringer

Installations og brugsanalyse

Andet skridt er at opnå et overblik over det Oracle software, der er i brug/installeret hos Jer.

 • Danne klarhed over det egentlige installations- og brugsbillede, da det er aftalernes licensdefinitioner der i vid udstrækning bestemmer målemetoden.

Denne analyse udføres med scripts tilsvarende Oracles egne.

GAP analyse og optimering

Efter det indledende arbejde med indsamling af dokumenter og data, gennemføres den endelige analyse, også i 2 skridt:

 • Compliance Gap Analyse
 • Licens- og installationsoptimering

Compliance Gap Analyse

 • Baseret på de dokumenter, rettigheder, installations- og brugsdata fastlægger vi Jeres compliance, eller in-compliance.
 • Undersøgelsen viser forskellen mellem licensrettighederne og brugen af softwaren.

Risikoen udtrykkes i US $ – baseret på kendte listepriser

Licens og installations optimering

 • Slutteligt gennemføres rådgivning til virksomheden om den fremadrettede styring af Oracle.
 • Baseret på indsamlede data fra licens, implementerings- og brugsperspektiv, anbefaler vi alternative scenarier for licensering eller implementering og/eller brugen af Oracle hos virksomheden.

Som Projektafslutning afleveres en plan for eventuel tilbagebringelse af oracle til compliant status – med konkrete actionpunkter. Denne plan Leveres i rapportform, sammen med alle data og andet samlet materiale. Dette sker på en samlet afsluttende workshop.

Gevinster og påvirkning

I har nu opnået et komplet overblik, ikke kun en ”baseline”, men en reel status der viser den compliance status som Oracle ville finde, og dermed fået en sikkerhed omkring den nuværende risiko og potentiale. 

Skulle det vise sig, at I er non-compliant, findes der nu en actionplan for at bringge virksomheden tilbage til et punkt, hvor den igen er compliant.

Analysen gennemføres desuden med et minimalt ressourcetræk internt i virksomheden. Den er derfor det perfekte udgangspunkt for at kunne afgøre compliance status på Oracle. 

Hos Flowbuilders har vi omfattende erfaring med risiko- og omkostningsreducering inden for alle dele af ITAM, inklusiv komplekse løsninger som Oracle typisk er en del af, samt de licensregler og styringsprocesser, der skal til for at understøtte denne minimering.

Kontakt os for mere information, eller læs mere her på siden.