Den praktiske sammenhæng

Forretningservices

Forretningsservices og IT Asset Management

Som en fortsættelse af vores tidligere artikler, blandt andet om de overordnede udfordringer omkring ITAM, samt artiklen om nødvendigheden af et optimeret datagrundlag, fortsætter vi nu med en beskrivelse af hvordan disse to blandt andet på udnyttes til opbygning af forretningsservices og hvordan disse mest optimalt sammensættes og de fordele der kan høstes.

I dag er det ikke muligt at drive en moderne virksomhed, uden at se på de forretningsprocesser der er nødvendige for virksomhedens drift. Det er idag samtidig utænkeligt, at de kritiske forretningsprocesser drives uden brug af IT. 

Alle virksomheder har dermed brug for mennesker for at drive de underliggende processer, og den teknologi der skal til for at kunne levere de forretnings-services der behøves, og for at kunne drive virksomhedens forretnings-processer.

Der er derfor i stigende grad kommet fokus på effektivt at forstå sammenhængen mellem de forretnings- og  infrastruktur-services – altså den hardware og software – som rent faktisk gør det muligt at drive de overliggende forretnings-services, der ultimativt understøtter virksomhedens processer.

At virksomheden får fokus på hvordan deres stamdata kan anvendes til at få bedre overblik over deres kristiske forretnings-services, giver dem altså blandt andet disse 5 gennemgående gevinster.

  • Der opnås højere kvalitet, og en mere effektiv løsning af bl.a. incident, change og problems
  • Der opnås kortere tid med fejlsøgning i forbindelse med nedetid
  • Der opnås bedre kommunikation med forretningen om direkte behov
  • Planlægning af ændringer bliver mere præcise
  • Risiko ved ændringer minimeres

Ved at kortlægge viksomhedens forretnings-services, opnås der derfor betragtelige fordele, selv ved kortlægning af selv ganske få af virksomhedens kritiske forretningsservices. Man kommer ofte meget langt ved kortlægning af de 5 mest kritiske services.

IT Asset Management bliver dermed et succesparameter i forhold til effektiv drift og support af virksomhedens forretnings-processer, med korrekt viden om hvordan underliggende IT forretnings-services, aktiviteter og infrastruktur er relateret, og hvilke konsekvenser det har at fjerne, eller udbytte, komponenter og/eller software.

At kunne sammenkæde disse informationer, vil give virksomheden et bedre overblik, og sikrer en tværgående forståelse af sammenhænge, som i sidste ende vil give andre dele af virksomheden – så som IT drift og support – adgang til et mere effektivt overblik, og dermed bidrage til at nedbringe omkostninger, nedetid med mere.

I vores arbejde med IT Asset Management, møder vi ofte en vis forvirring omkring, hvad forskellen er på de overordnede forretnings-processer og de understøttende IT-services, samt spørgsmålet om, hvordan virksomheden kan drage fordel af at kende forskellen?

Forretningsprocesser:

En forretnings-proces er en samling af sammenhængende aktiviteter eller opgaver fra personer eller udstyr, der leverer en service eller et produkt der tjener et specifikt forretnings formål for virksomhedens kunder. Forretnings-processer kan forekomme på alle organisatoriske niveauer, men er nødvendigvis ikke direkte synlige for kunderne.

Forretningsprocesser er derfor typisk understøttet af én eller flere IT forretnings-services.

IT Forretningsservices:

IT Forretningsservices er derfor én eller flere underliggende applikations- eller infrastruktur-services, der IT-understøtter virksomhedens overordnede forretnings-processer. Konteksten af en IT forretnings-service defineres af virksomheden, i forhold til de udbudte forretningsprocesser.

Infrastrukturservices:

Infrastrukturservices er den underliggende samling af teknologisk infrastruktur, der gør det muligt, at afvikle de IT forretnings-services som understøtter virksomhedens forretnings-processer.

Applikationsservices:

Applikationsservices samling af applikationer og anden software, samt forbindelserne mellem dem, gør det muligt at kortlægge sammenhængen mellem dem

Flowbuilders har erfaringen i at opbygge et samlet overblik over IT forretnings-services og den bagved liggende infrastruktur, samt identificere de sammenhænge der er nødvendige for at kunne håndtere og levere den daglige drift. 

Det er vigtigt at forretningen finder det split mellem pragmatik, praktikalitet og de oplysninger der er nødvendige for at kunne drive effektiviseringer og øge værdiskabelsen.

Kontakt os for mere information, eller læs mere her på siden.