Skip to content

De besværlige brugere – med andre ord livscyklus

Livscyklus og ændringshåndtering

Som nævnt tidligere, er det i dag ikke muligt at drive en moderne virksomhed uden at se på de forretningsprocesser, der er nødvendige for virksomhedens drift. Det er samtidigt umuligt, at kritiske forretningsprocesser drives uden brug af IT. 

Alle virksomheder har brug for mennesker, og de underliggende processer der skal til for at kunne arbejde inden for virksomhedens organisation og infrastruktur. 

At arbejde med IT Asset Management og samtidigt høste de potentielle gevinster, kræver det at virksomheden får kontrol over hvordan deres IT Assets bruges. Gevinsterne skabes ved at kende hele livscyklus, lige fra et opstået ønske henover produktion, til endelig udfasning. 

Det drejer sig samtidigt om at styre ændringer i infrastrukturen, således at risikoen ved ændringer minimeres, samtidigt med at sammenkoblingen i forretningsservices, giver et bedre overblik.

At virksomheden får styr på sin livscyklus, request og ændrings håndtering, giver altså virksomheden gevinster inden for 4 områder.

  • Standardiserede processer for bestilling og livscyklus på tværs af virksomheden
  • Ensrettet ændrings håndtering i infrastrukturen gennem højere viden
  • Livscyklus der dækker cloud, hardware- og software-asset management
  • Kvalitets forbedringer på asset data, gennem ensrettet processer for dataopbevaring og kvalitetssikring

Standardiserede processer for IT-Asset requests, sammen med en ensrettet proces for ændringshåndtering i forretningen, er derfor en stor hjælp for at kunne administrere og styre adgange og ændringer til virksomhedens assets, samtidigt med at risikoen for overforbrug, fejl licencering med videre, minimeres og gevinsterne ved minimal ændringshåndtering realiseres.

Request håndtering 

Når virksomheden skal minimere omkostninger og risiko, drejer det sig om at standardisere på tværs, og for at kunne gøre det på tværs af IT Assets, kræver det at man standardiserer IT requests.

Vi har derfor udviklet et sæt standardiserede request modeller der kan kundetilpasses. Disse request modeller, sikrer at virksomheden får standardiseret den nødvendige del af deres request proces i forhold til ITAM, og sikrer at virksomheden når i mål med det nødvendige, og venter med det mindre vigtige. Flowbuilders Request modeller er en naturlig del af Asset Lifecycle og Ændrings håndtering.

IT Asset lifecycle 

Når man ser på begrebet asset lifecycle, er der mange måder dette kan, og bliver, håndteret på i de forskellige virksomheder. Sandheden er, at der nok ikke findes ”rigtige” og ”forkerte” måder at håndtere det på. Men der findes, i vores optik, måder der mere effektive end andre. 

I et Asset lifecycle forløb er der derfor en række ting man bør overveje. Flowbuilders har derfor udviklet et rammeværk der opbygger en komplet asset lifecycle igennem en række modulært sammenhængenden underprocesser, men samtidigt sikrer at virksomheden kommer igennem:

  • Udarbejdelse af politikker for indkøb, anvendelse, samt overblik over deres IT Assets
  • Fastlæggelse af roller og ansvar for indkøb, anvendelse, og processuelle sammenhænge
  • Optimering af eksisterende processer for styring af IT Assets livscyklus, herunder indkøb og anvendelse.
  • Fastlæggelse af processer for håndtering af IT Asset kontrol procedurer
  • Et rammeværk der kan teknologisk understøttes i de fleste førende ITSM og Asset Management værktøjer.

Rammeværket kommer med standard aktivitetsbeskrivelser, eskalationer, task beskrivelser mv., og sidst men ikke mindst, vores oversættelseslag, der gør at vores kundetilpassede standardprocesser kan overleveres til værktøjspartner, og dermed i høj grad vil kunne automatiseres. 

Ændrings håndtering 

Risikominimering er en vigtig del af Flowbuilders mindset. Samtidigt mener vi at virksomhedens forudsætninger udvikler sig over tid. Når virksomheden ændrer sig, vokser, skifter strategi, indfører nye it-services og teknologi, hjælper brugen af en standardiseret change proces til at styre virksomhedens ændringshåndtering, både for at overvåge eksisterende potentielle risici ved ændringer, samt identificere eventuelle nye risici og deres trusselsniveau for organisationen. 

Styring af risiko ved korrekt ændringshåndtering hjælper derfor enhver organisation med at reducere trusler mod den samlede virksomhed.

I Flowbuilders har vi omfattende erfaring med begge dele, lige fra inter-kompleksiteten mellem forretningsservices, disses underliggende infrastruktur og hardware, samt de licensregler og styringsprocesser, der skal til for at understøtte de behov virksomheden har for at styre og risikominimere på software.

Kontakt os for mere information, eller læs mere her på siden.